Tiên Nữ - Hưng Yên: Xã Lệ Xá thay đổi diện mạo, hoàn thành tốt mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội


Thứ 6, 19/04/2019 | 06:11


(ĐS&PL) Nhờ sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và sự nỗ lực cố gắng của người dân, năm qua xã Lệ Xá (huyện Tiên Lữ, Hưng Yên) đã đạt được rất nhiều thành tích...

(ĐS&PL) Nhờ sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và sự nỗ lực cố gắng của người dân, năm qua xã Lệ Xá (huyện Tiên Lữ, Hưng Yên) đã đạt được rất nhiều thành tích trong mục tiêu xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, sự giám sát của HĐND, UBND xã Lệ Xá đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, tích cực đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành, kịp thời động viên cán bộ và nhân dân nỗ lực khắc phục khó khăn, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. Cùng với sự cố gắng của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân, diện mạo xã Lệ Xá đã thay đổi theo hướng tích cực, cụ thể:

Trong lĩnh vực nông nghiệp, tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt 484,12 ha (đạt 100% KH). Trong đó diện tích trồng lúa là 419,12 ha; diện tích cây vụ Đông đạt 65 ha (KH 65 ha); cây rau màu vụ Xuân và cây trồng khác (đậu, hoa, cây cảnh các loại) 45 ha (chủ yếu là trồng tại vườn của hộ gia đình). Đến nay, xã đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng được 31,72 ha. Tiếp tục phát triển các giống lúa cho năng suất và giá trị sản phẩm cao. Năng suất lúa bình quân năm đạt 61 tạ/ha, tổng sản lượng lúa đạt 5.113,2 tấn (tăng  82,2 tấn so với năm 2017). Tổng giá trị sản xuất thu được của ngành trồng trọt đạt 36 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực chăn nuôi, trên địa bàn xã có 670 con bò và bê con (tăng 0,2% ), 05 con trâu (số lượng trâu người dân nuôi ít), 130 con dê, 10.000 con lợn (tăng 30% so với kế hoạch năm); đàn gia cầm là 87 .000 con (tăng 45%); tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng là 850 tấn cho giá trị gần  38,25 tỷ đồng (tăng 85% so KH năm). Nuôi trồng thủy sản cho sản lượng ước đạt 2,6 tỷ đồng. Ngoài ra, xã còn tuyên truyền, vận động nhân dân tiến hành thực hiện các mô hình trồng nấm cho năng suất và hiệu quả kinh tế. Với hiệu quả kinh tế cao các hộ và trang trại chăn nuôi của xã đang tích cực mở rộng qui mô, tăng giá trị sản xuất.

Cơ sở hạ tầng nông thôn nhiều thay đổi

Lĩnh vực Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp (TTCN)- Xây dựng phát triển tương đối nhanh với 01 doanh nghiệp có quy mô 400 công nhân (Công ty may mặc Chiến Minh), 01 công ty cung cấp vật tư xây dựng (công ty Hoàng Minh), 02 cơ sở may có qui mô trên 200 công nhân. Giá trị sản xuất công nghiệp trong năm ước đạt 13 tỷ đổng. Giải quyết cho 1.000 lao động, tạo công việc làm tại chỗ và góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân.

Không chỉ tập trung phát triển kinh tế mà yếu tố xã hội cũng được đẩy mạnh, Xã tiến hành tổ chức tốt các hoạt động thông tin cổ động, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ các nhiệm vụ chính trị. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn xã gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Tiếp tục thực hiện Đề án về việc Phát huy giá trị Hương ước (Quy ước) làng, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020. Đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới. Đến nay các thôn của xã đều đạt danh hiệu “Làng văn hoá”. Công tác dân số kế hoạch hoá gia đình được quan tâm; mở rộng các hoạt động truyền thông, giáo dục thay đổi hành vi. Triển khai, thực hiện các Đề án Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; Sàng lọc trước sinh và sơ sinh; Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân.

Ngoài ra, công tác xây dựng nông thôn mới luôn được Đảng ủy, HĐND, UBND xã thường xuyên quan tâm chỉ đạo các ban, ngành chủ động xây dựng nông thôn mới. Chú trọng đẩy nhanh việc xây dựng, hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới; có những biện pháp cụ thể phù hợp để hoàn thiện các tiêu chí. Đến nay xã đã đạt được 17/19 tiêu chí về nông thôn mới. Thực hiện nghiêm túc việc đổi mới đánh giá học sinh Tiểu học theo Thông tư 22/2016/TT-BGD ĐT ngày của Bộ GD&ĐT. Hoàn thành công tác xét Tốt nghiệp THCS  năm học 2017-2018 đạt tỷ lệ 99%.

Thời gian tiếp theo, xã Lệ Xá sẽ tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tập trung thực hiện những giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn và thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM tại địa phương, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội một cách tích cực, toàn diện và hiệu quả nhất.

Huy Phương/Sức Khỏe 365

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tien-nu---hung-yen-xa-le-xa-thay-doi-dien-mao-hoan-thanh-tot-muc-tieu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-a271837.html