Tiến sỹ Bá thách đấu, Thứ trưởng Bộ GTVT nói gì?


Thứ 5, 12/09/2013 | 05:05


Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông phản ứng thế nào trước lời “thách đấu” của Tiến sỹ Trần Đình Bá?

Mớ? đ&ac?rc;y, dư luận x&oc?rc;n xao trước sự v?ệc T?ến sỹ Trần Đ&?grave;nh Bá - Hộ? K?nh tế & Vận tả? đường sắt V?ệt Nam gử? thư ngỏ tớ? Thứ trưởng Bộ G?ao th&oc?rc;ng vận tả? (GTVT) Nguyễn Ngọc Đ&oc?rc;ng để "thách đấu" 5 tr?ệu USD (khoảng 100 tỷ đồng) về tốc độ "đường sắt đồ cổ" khổ 1 mét.Trong phần đầu thư ngỏ, T?ến sỹ Bá đ&at?lde; ph&ac?rc;n t&?acute;ch ch? t?ết về c&oc?rc;ng nghệ x&ac?rc;y dựng và tốc độ đường sắt V?ệt Nam, so sánh vớ? thế g?ớ?.Sau những ph&ac?rc;n t&?acute;ch ch? t?ết về chuy&ec?rc;n m&oc?rc;n, T?ến sỹ Bá đưa ra lờ? thách đấu: “Vớ? t?nh thần trách nh?ệm của một nhà khoa học có lương tr? v&?grave; lợ? &?acute;ch nh&ac?rc;n d&ac?rc;n, t&oc?rc;? x?n thách đấu vớ? &oc?rc;ng (Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đ&oc?rc;ng - PV) ha? đ?ều như sau:Đ?ều 1: Nó? đ? đ&oc?rc;? vớ? làm, &oc?rc;ng h&at?lde;y ngồ? l&ec?rc;n tàu chạy thực ngh?ệm 120 km/h để có tốc độ trung b&?grave;nh 80-90km/h, để hành tr&?grave;nh Bắc-Nam đạt 21-23 g?ờ. Nếu thành c&oc?rc;ng, t&oc?rc;? co? &oc?rc;ng là “ngườ? anh hùng” và sẽ thưởng cho &oc?rc;ng 5 tr?ệu USD (khoảng 100 tỷ đồng).Đ?ều 2: Nếu &oc?rc;ng kh&oc?rc;ng dám chạy thử ngh?ệm 120km/h, tốc độ trung b&?grave;nh kh&oc?rc;ng thể đạt 80-90km/h, hành tr&?grave;nh Bắc-Nam kh&oc?rc;ng đạt 21-23 g?ờ, lạ? để xảy ra lật tàu chết ngườ?, &oc?rc;ng sẽ phả? trả cho t&oc?rc;? 5 tr?ệu USD.&Oc?rc;ng Bá cho b?ết, &oc?rc;ng mong Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đ&oc?rc;ng suy nghĩ thật kỹ trước kh? nhận lờ? thách đấu này v&?grave; "&oc?rc;ng là T?ến sỹ đường sắt xuất sắc nhất, lạ? là Thứ trưởng đủ bản lĩnh ch&?acute;nh trị để chịu trách nh?ệm trước nh&ac?rc;n d&ac?rc;n”.“Chẳng có g&?grave; mà phả? thách đố!”
Trả lờ? phỏng vấn của phóng v?&ec?rc;n VTC News vào tố? 9/9 về nộ? dung tr&ec?rc;n, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đ&oc?rc;ng nó?: “Chúng t&oc?rc;? là cơ quan Nhà nước, có các cơ quan ngh?&ec?rc;n cứu khoa học, kĩ thuật, có các tr&?grave;nh tự, thủ tục thẩm định chứ đ&ac?rc;u có phả? làm chơ? đ&ac?rc;u mà thách đố? T&oc?rc;? chẳng có g&?grave; mà phả? thách đố cả!Vớ? các đề nghị của T?ến sỹ Trần Đ&?grave;nh Bá, Bộ G?ao th&oc?rc;ng vận tả? đ&at?lde; có các văn bản trả lờ? từ rất l&ac?rc;u rồ? chứ kh&oc?rc;ng phả? phớt lờ tớ? b&ac?rc;y g?ờ. Gần đ&ac?rc;y &oc?rc;ng ấy lạ? đưa ra chuyện này...”. Nó? về v?ệc quy hoạch ch? t?ết h?ện đạ? hóa tuyến đường sắt Bắc – Nam, &oc?rc;ng Đ&oc?rc;ng cho hay, mớ? đ&ac?rc;y, vào h&oc?rc;m 7/9 vừa qua, ngành đường sắt đ&at?lde; tổ chức hộ? thảo để ngh?&ec?rc;n cứu về định hướng phát tr?ển đường sắt Bắc – Nam. “Tham dự hộ? thảo có các nhà quản lý, nhà tư vấn, nhà ngh?&ec?rc;n cứu, ngườ? đề xuất... Các cơ quan đều đưa ra ý k?ến, phản b?ện chứ có phả? một, ha? ngườ? được nó? đ&ac?rc;u. Đ&at?lde; là đề án, dự án th&?grave; phả? xét tớ? vấn đề k?nh tế, kĩ thuật và t&?acute;nh khả th? của nó phả? dựa tr&ec?rc;n các tác động tớ? sự phát tr?ển của nền k?nh tế, x&at?lde; hộ?... Chưa kể đề xuất đó có định t&?acute;nh, nhưng cũng phả? có th&ec?rc;m cả định lượng”, Thứ trưởng Đ&oc?rc;ng cho b?ết th&ec?rc;m. 
 
&Oc?rc;ng Đ&oc?rc;ng nhấn mạnh: “Chúng t&oc?rc;? hoan ngh&ec?rc;nh tất cả các ý k?ến đóng góp của ngườ? d&ac?rc;n, nhà khoa học, chuy&ec?rc;n g?a khác nhau... vớ? mục t?&ec?rc;u đưa ra được các g?ả? pháp hữu h?ệu cho ngành g?ao th&oc?rc;ng vận tả? nó? chung và ngành đường sắt nó? r?&ec?rc;ng, đặc b?ệt tuyến đường sắt Bắc – Nam. Nhưng cụ thể thế nào th&?grave; còn có các cơ quan ngh?&ec?rc;n cứu chứ kh&oc?rc;ng phả? chỉ phụ thuộc 1 – 2 sáng k?ến. Mà trước đó phả? xác định xem đó có phả? là sáng k?ến hay kh&oc?rc;ng đ&at?lde;. Đ&at?lde; là đề xuất phả? có xem xét. Về t&?acute;nh khả th? của từng đề xuất, kh&oc?rc;ng thể khẳng định ngay được có khả th? hay kh&oc?rc;ng”. Trong kh? đó, cùng ngày, trao đổ? vớ? phóng v?&ec?rc;n VTC News, T?ến sỹ Trần Đ&?grave;nh Bá lạ? khẳng định: “Đ&at?lde; ha? tuần tr&oc?rc;? qua, t&oc?rc;? vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồ? nào từ ph&?acute;a Bộ G?ao th&oc?rc;ng Vận tả?”. Trước đó, ch?ều 29/7/2013, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đ&oc?rc;ng làm v?ệc vớ? các đơn vị l?&ec?rc;n quan về quy hoạch ch? t?ết h?ện đạ? hóa tuyến đường sắt Bắc - Nam.Đạ? d?ện đơn vị tư vấn (C&oc?rc;ng ty CP tư vấn đầu tư và x&ac?rc;y dựng GTVT) cho b?ết, tuyến đường sắt Thống Nhất từ Hà Nộ? - TP.HCM qua 21 tỉnh, thành vớ? tổng ch?ều dà? 1.726 km có nh?ều đoạn xung yếu thường bị ngập lụt, sạt lở, nhất là qua khu vực đèo; các c&oc?rc;ng tr&?grave;nh tr&ec?rc;n tuyến, ray, gh?, tà vẹt, đá balats và hệ thống th&oc?rc;ng t?n l?&ec?rc;n lạc chạy tàu lạc hậu.Sau n&ac?rc;ng cấp, tuyến đường đạt t?&ec?rc;u chuẩn đường sắt quốc g?a cấp 1 - đường đơn (đố? vớ? các đoạn tuyến khó khăn về t?&ec?rc;u chuẩn b&?grave;nh d?ện, trắc dọc đạt t?&ec?rc;u chuẩn cấp 2); tốc độ b&?grave;nh qu&ac?rc;n tàu khách đạt được từ 80 - 90 km/g?ờ, năng lực th&oc?rc;ng qua toàn tuyến bằng 25 đ&oc?rc;? tàu/ngày đ&ec?rc;m; đến năm 2020 đạt 16,2 tr?ệu lượt hành khách, 6,6 tr?ệu tấn hàng hóa (so vớ? g?a? đoạn 2009 - 2011, tăng 2,35 lần lượng khách và 2,36 lần lượng hành hóa).Tổng vốn cả? tạo, n&ac?rc;ng cấp tuyến đường sắt bắc - nam h?ện hữu khoảng 39.873 tỷ đồng.
Theo Vtc.vn

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tien-sy-ba-thach-dau-thu-truong-bo-gtvt-noi-gi-a711.html