Tiết lộ “động trời” từ khoa dược, bệnh viện Thanh Nhàn


Thứ 4, 04/09/2013 | 10:47


Dự trù mua thuốc không sát với thực tế nên tại BV Thanh Nhàn thường xuyên thiếu thuốc để cấp phát và sử dụng cho bệnh nhân đến đây khám chữa, điều trị, đặc biệt là thuốc sử dụng trong cấp cứu.

Dự trù mua thuốc kh&oc?rc;ng sát vớ? thực tế n&ec?rc;n tạ? BV Thanh Nhàn thường xuy&ec?rc;n th?ếu thuốc để cấp phát và sử dụng cho bệnh nh&ac?rc;n đến đ&ac?rc;y khám chữa, đ?ều trị, đặc b?ệt là thuốc sử dụng trong cấp cứu.

Một số loạ? thuốc khác lạ?&hell?p;thừa dẫn tớ? lượng tồn kho lớn, bác sĩ phả? “đổ đống, đổ tháo” tr&ec?rc;n đầu bệnh nh&ac?rc;n cho&hell?p;hết. Phản ảnh rợn ngườ? từ khoa dược của BV Thanh Nhàn có thể kh?ến tất cả các bệnh nh&ac?rc;n “sợ toát mồ h&oc?rc;?”.Thuốc th?ếu, thuốc thừa, k&ec?rc; đơn “loạn xạ”Phản ảnh vớ? phóng v?&ec?rc;n PLVN, một số cán bộ, nh&ac?rc;n v?&ec?rc;n khoa dược, BV Thanh Nhàn cho hay t&?grave;nh trạng “thuốc th?ếu, thuốc thừa” d?ễn ra từ cuố? năm 2011 và thể h?ện r&ot?lde; nhất vào cuố? năm 2012 vừa qua. Hồ sơ, tà? l?ệu mà các cán bộ, nh&ac?rc;n v?&ec?rc;n này cung cấp cho nhóm phóng v?&ec?rc;n cho thấy do BV dự trù mua thuốc kh&oc?rc;ng sát vớ? thực tế n&ec?rc;n đ&at?lde; dẫn đến t&?grave;nh trạng có loạ? thuốc kh&oc?rc;ng đủ để dùng, có loạ? thuốc lạ? thừa, phả? dùng quá nh?ều dẫn đến v?ệc k&ec?rc; đơn thuốc kh&oc?rc;ng an toàn.t?nmo?.vn/2013/09/04/t?et-lo-dong-tro?-tu-khoa-duoc-benh-v?en-thanh-nhan-1.jpg" alt="T?ết lộ động trờ? từ khoa dược, bệnh v?ện Thanh Nhàn" w?dth="500" />Đề xuất x?n thuốc của khoa cấp cứu BV Thanh Nhàn

Đề xuất x?n thuốc của khoa cấp cứu BV Thanh NhànĐơn cử, loạ? thuốc cort?co?d dạng t?&ec?rc;m truyền, nhu cầu sử dụng của bệnh v?ện này mỗ? tháng khoảng 1100 lọ, thế nhưng l&at?lde;nh đạo khoa dược xác nhận loạ? thuốc nó? tr&ec?rc;n lu&oc?rc;n trong t&?grave;nh trạng kh&oc?rc;ng có và cũng kh&oc?rc;ng có thuốc thay thế.Trong kh? đó, có khoảng 272 loạ? thuốc được nhập về quá nh?ều dẫn tớ? tồn kho. Đạ? d?ện l&at?lde;nh đạo khoa dược phản ảnh: v&?grave; thuốc tồn kho nh?ều ( năm 2012 tồn khoảng 20 tỉ t?ền thuốc) n&ec?rc;n đầu năm 2013 Ban g?ám đốc đ&at?lde; “hò” tất cả các khoa dùng thuốc.“Đắc lực nhất trong v?ệc sử dụng thuốc tồn kho là khoa khám bệnh. Những mặt hàng thuộc nhóm thuốc beta như Dorocardyl 40mg (propranolol) đều được các bác sỹ k&ec?rc; cho bệnh nh&ac?rc;n từ 100 – 200 v?&ec?rc;n/ tháng (nhưng bệnh nh&ac?rc;n chỉ dùng 1 v?&ec?rc;n/ ngày). Theo quy chế k&ec?rc; đơn th&?grave; các bệnh nh&ac?rc;n m&at?lde;n t&?acute;nh được cấp thuốc trong vòng 1 tháng. Các bệnh nh&ac?rc;n được BHYT hỗ trợ thuốc chỉ được 30 v?&ec?rc;n, nếu vượt quá th&?grave; bệnh nh&ac?rc;n phả? bỏ t?ền ra mua theo đơn của bác sỹ. Thế nhưng để “g?ả? phóng thuốc tồn kho”, các bác sỹ đ&at?lde; k&ec?rc; đơn cho bệnh nh&ac?rc;n thành 200 ngày.Thấy h?ện tượng dùng thuốc ồ ạt, ngày 10/12/2012 khoa dược đ&at?lde; báo cáo ban g?ám đốc nhưng chỉ nhận được c&ac?rc;u trả lờ? “ở bệnh v?ện này đ&at?lde; bao g?ờ sử dụng thuốc hợp lý an toàn bao g?ờ đ&ac?rc;u”, vị đạ? d?ện khoa dược bức xúc cho b?ết.Trước sự thờ ơ của Ban l&at?lde;nh đạo BV, khoa dược đ&at?lde; có đơn phản ảnh l&ec?rc;n Thanh tra Sở Y tế Hà Nộ?. Th&oc?rc;ng báo kết quả xác m?nh đơn thư số 179 của Thanh tra Sở Y tế Hà Nộ? về “t&?grave;nh h&?grave;nh cung ứng và sử dụng thuốc tạ? BV Thanh Nhàn” khẳng định : nộ? dung phản ánh có mặt hàng thuốc th?ếu, mặt hàng thuốc thừa, lúc kh&oc?rc;ng đủ để dùng, lúc dùng quá nh?ều là đúng. Thanh tra Sở Y tế cũng xác định có v?ệc bệnh nh&ac?rc;n có thẻ BHYT, bệnh nh&ac?rc;n cấp cứu nhưng phả? mua thuốc ngoà? v&?grave; thuốc BV kh&oc?rc;ng đủ. Ngh?&ec?rc;m trọng hơn, c&oc?rc;ng tác thanh tra cũng đ&at?lde; xác nhận v?ệc BV Thanh Nhàn k&ec?rc; đơn thuốc kh&oc?rc;ng hợp lý, kh&oc?rc;ng an toàn là có thực.

Uẩn khúc hoạt động đấu thầu thuốcTheo phản ảnh của khoa dược BV Thanh Nhàn, kh&oc?rc;ng chỉ để xảy ra t&?grave;nh trạng “thuốc thừa, thuốc th?ếu” mà ngay cả hoạt động cung ứng, đấu thầu thuốc tạ? BV cũng “có vấn đề”.Cụ thể, ngày 01/11/2011, Hộ? đồng thuốc và đ?ều trị bệnh v?ện Thanh Nhàn đ&at?lde; họp và đ&at?lde; th&oc?rc;ng qua danh mục thuốc (DMT) mua năm 2012, khoa Dược đ&at?lde; tập hợp và tr&?grave;nh g?ám đốc BV ngày 10/11/2011. Thế nhưng, BV kh&oc?rc;ng thực h?ện theo DMT đ&at?lde; được Hộ? đồng thuốc th&oc?rc;ng qua ngày 01/11/2011 mà lạ? tự ý mua thuốc theo t&ec?rc;n b?ệt Dược (chỉ định thầu). Phát h?ện của khoa dược cho thấy có tớ? 27 thuốc kh&oc?rc;ng có trong DMT Hộ? đồng thuốc và đ?ều trị đ&at?lde; th&oc?rc;ng qua ngày 01/11/2011 nhưng vẫn được mua về. Đ?ều này trá? vớ? Quy chế bệnh v?ện ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 09 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về Lề lố? làm v?ệc của Hộ? đồng thuốc và Đ?ều trị.

t?nmo?.vn/2013/09/04/t?et-lo-dong-tro?-tu-khoa-duoc-benh-v?en-thanh-nhan-2.jpg" alt="T?ết lộ động trờ? từ khoa dược, bệnh v?ện Thanh Nhàn" w?dth="450" />Th&oc?rc;ng báo xác m?nh đơn thư phản ánh những sa? phạm của BV Thanh Nhàn trong hoạt động cung ứng, sử dụng thuốc của Thanh tra Sở Y tế Hà Nộ?

Vẫn theo phản ảnh của khoa dược, chỉ t&?acute;nh r?&ec?rc;ng 05/27 thuốc trong DMT mua theo t&ec?rc;n B?ệt Dược (chỉ định thầu) là các thuốc khoa Dược kh&oc?rc;ng nhận được đề nghị được sử dụng của các khoa l&ac?rc;m sàng trong bệnh v?ện, chưa bao g?ờ được sử dụng tạ? BV Thanh Nhàn và kh&oc?rc;ng có bất cứ thành v?&ec?rc;n khoa Dược nào trong Hộ? đồng thuốc và đ?ều trị b?ết và tham g?a là: Fortum 1g; R?gof?n 1g; R?gotax 1g; Album?nar 25\%\_50ml; Human album?n 20\%\_50ml Behr?ng; Am?gol 8,5\%\_500ml đ&at?lde; có trị g?á: 5,096,612,000đ. Bệnh v?ện Thanh Nhàn mua vớ? g?á (82.000đ/lọ), cao hơn nh?ều so vớ? g?á thuốc này trúng thầu tạ? Bắc G?ang (67.500đ/lọ), BV Bạch Ma? (62.160đ/lọ).Vớ? số lượng mua năm 2012 của bệnh v?ện Thanh Nhàn (35.766 lọ), số t?ền ch&ec?rc;nh lệch cao hơn so vớ? kết quả trúng thầu của Bắc G?ang là: 518.607.000đ  và so vớ? kết quả trúng thầu của Bạch Ma?: 709.597.440đ. Như vậy có nghĩa là g?á trúng thầu của bệnh v?ện Thanh Nhàn 82.000đ/lọ, th&?grave; g?á kế hoạch &?acute;t nhất cũng phả? là 82.000đ/lọ.
Đ&ac?rc;y là một số t?ền rất lớn và khoa dược đ&at?lde; có phản ảnh l&ec?rc;n Sở Y tế đề nghị cần quy trách nh?ệm r&ot?lde; ràng. “Kh&oc?rc;ng chỉ một mặt hàng R?gof?n 1g, toàn bộ các thuốc trong DMT mua theo t&ec?rc;n b?ệt Dược bệnh v?ện Thanh Nhàn xác định g?á kế hoạch tr&ec?rc;n cơ sở nào? Số t?ền thực ch&ec?rc;nh lệch vớ? kết quả trúng thầu của các cơ sở y tế c&oc?rc;ng lập khác là bao nh?&ec?rc;u? A? phả? chịu trách nh?ệm trong v?ệc này? Có sự th&oc?rc;ng đồng vớ? nhà thầu kh&oc?rc;ng”, đạ? d?ện l&at?lde;nh đạo khoa dược bức xúc phản ảnh.

Cứ l&ec?rc;n t?ếng là bị&hell?p;trù dập?Bức xúc trước những sa? phạm trong v?ệc đấu thầu, cung ứng thuốc, t&?grave;nh trạng thuốc thừa, thuốc th?ếu, k&ec?rc; đơn kh&oc?rc;ng an toàn cho bệnh nh&ac?rc;n, một số cán bộ, nh&ac?rc;n v?&ec?rc;n khoa dược đ&at?lde; l&ec?rc;n t?ếng. Đáp lạ? họ là thá? độ trù dập từ BGĐ, thậm ch&?acute; một số ngườ? bị đ?ều chuyển sang c&oc?rc;ng v?ệc khác kh&oc?rc;ng đúng chuy&ec?rc;n m&oc?rc;n. Bà B.T.A.V, khoa dược cho b?ết do bà kh&oc?rc;ng đồng ý vớ? v?ệc BGĐ tự ý thay đổ? nhà thầu các gó? thuốc kh? gó? thầu thuốc 6 tháng cuố? năm 2011 đang thực h?ện theo đúng quy định về đấu thầu, đ&at?lde; chấm, xét thầu xong nhưng chưa được ph&ec?rc; duyệt n&ec?rc;n từ cuố? năm 2012 đến nay bà gần như bị v&oc?rc; h?ệu hoá, “ngồ? chơ? xơ? nước”, bị trừ th? đua v&oc?rc; căn cứ và bị g&ac?rc;y áp lực đủ bề.Bà B.T.A.V còn cung cấp cho phóng v?&ec?rc;n PLVN bằng chứng về v?ệc BGĐ BV Thanh Nhàn ph&ac?rc;n c&oc?rc;ng bà Bù? K?m D một dược sỹ mớ? ký hợp đồng về làm thủ kho ch&?acute;nh mặc cho trưởng khoa dược phản đố? v&?grave; cho rằng dược sỹ này kh&oc?rc;ng đủ năng lực. Sau đó, ch&?acute;nh dược sỹ D đ&at?lde; làm thất lạc 390 ống Golvaska và tự ý mua thuốc của c&oc?rc;ng ty kh&oc?rc;ng có hợp đồng vớ? BV, hàng kh&oc?rc;ng r&ot?lde; nguồn gốc, kh&oc?rc;ng th&oc?rc;ng qua hộ? đồng k?ểm nhập, đưa hàng vào sử dụng tạ? bệnh v?ện. Kết quả thanh tra của Sở Y tế Hà Nộ? xác nhận v?ệc dược sỹ Bù? K?m D làm mất thuốc và mua thuốc ngoà? bù vào là có thật và v?ệc làm này kh&oc?rc;ng đúng quy định. Sở Y tế đ&at?lde; có chỉ đạo xử lý trách nh?ệm cá nh&ac?rc;n của dược sỹ D.Thanh tra Sở Y tế tạ? văn bản số 179/TB-TTr cũng n&ec?rc;u r&ot?lde;: đ&at?lde; chỉ đạo BGĐ BV Thanh Nhàn khắc phục, xử lý ngay những sa? phạm trong hoạt động cung ứng, sử dụng thuốc tạ? BV và tổ chức k?ểm đ?ểm trách nh?ệm những tập thể, cá nh&ac?rc;n có l?&ec?rc;n quan tớ? những sa? phạm đ&at?lde; được Thanh tra Sở kết luận.Tuy nh?&ec?rc;n, những sa? phạm tạ? BV Thanh Nhàn kh&oc?rc;ng chỉ dừng lạ? ở khoa dược. Đ?ều tra của PLVN còn cho thấy nh?ều sa? phạm “động trờ?” khác đang d?ễn ra tạ? BV Thanh Nhàn. L?&ec?rc;n quan đến v?ệc sử dụng thuốc trong khám chữa bệnh tạ? BV Thanh Nhàn, PLVN nhận được đơn tố cáo của &oc?rc;ng L&ec?rc; Văn Ngọc ở 76 Hàng M&at?lde;, Hà Nộ? về v?ệc mẹ của &oc?rc;ng Ngọc là cụ Nguyễn Thị T&ac?rc;m, đ&at?lde; tử vong ở BV Thanh Nhàn năm 2012. &Oc?rc;ng Ngọc cho rằng v?ệc cụ T&ac?rc;m tử vong có nguy&ec?rc;n nh&ac?rc;n từ v?ệc sa? sót của BV Thanh Nhàn kh? sử dụng thuốc và phác đồ đ?ều trị cho cụ T&ac?rc;m. H?ện &oc?rc;ng Ngọc đ&at?lde; khở? k?ện vụ v?ệc ra TAND Thành phố Hà Nộ?.
Theo Pháp luật VN

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/tiet-lo-dong-troi-tu-khoa-duoc-benh-vien-thanh-nhan-a343.html