Tiểu sử đồng chí Hồ Đức Phớc


Thứ 6, 09/04/2021 | 12:08


Cùng sự kiện

Tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV, ông Hồ Đức Phớc đã được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV, ông Hồ Đức Phớc đã được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu tóm tắt tiểu sử của tân Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Theo báo Chính Phủ

Link gốc: http://baochinhphu.vn/Thoi-su/Tieu-su-dong-chi-Ho-Duc-Phoc/428006.vgp

 • Tiểu sử đồng chí Hầu A Lềnh

  Tiểu sử đồng chí Hầu A Lềnh

  Tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV, đồng chí Hầu A Lềnh được Quốc hội phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.
 • Tiểu sử đồng chí Trần Văn Sơn

  Tiểu sử đồng chí Trần Văn Sơn

  Tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV, đồng chí Trần Văn Sơn được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
 • Tiểu sử đồng chí Nguyễn Văn Hùng

  Tiểu sử đồng chí Nguyễn Văn Hùng

  đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.