Tiểu sử đồng chí Trần Văn Sơn


Thứ 7, 10/04/2021 | 02:59


Cùng sự kiện

Tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV, đồng chí Trần Văn Sơn được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV, đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. 

Cổng TTĐT Chính phủ xin giới thiệu sơ lược tiểu sử đồng chí Trần Văn Sơn.

Đồng chí Trần Văn Sơn.

Đồng chí Trần Văn Sơn sinh ngày 1/12/1961 Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

- Ngày vào Đảng: 19/5/1995 Ngày chính thức: 19/5/1996

- Trình độ được đào tạo:

+ Giáo dục phổ thông: 10/10

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư kinh tế xây dựng

+ Học hàm, học vị: Thạc sĩ

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Anh C

- Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2001), Nhì (năm 2017).

- Kỷ luật: Không

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII

- Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Tóm tắt quá trình công tác

Theo Báo Chính phủ

Link gốc: http://baochinhphu.vn/Nhan-su/Tieu-su-dong-chi-Tran-Van-Son/428035.vgp

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/tieu-su-dong-chi-tran-van-son-a361952.html