06h30 ngày 10/06, Uruguay - Venezuela: Vắng Suarez vẫn thắng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL