10 tháng đầu năm, có hơn 10.000 người tham gia đăng ký hiến tặng mô tạng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL