11 ngư dân ở Phú Quốc nhảy xuống biển được cứu vớt, đưa vào đảo an toàn - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL