13 đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông được cấp chứng nhận đăng kiểm tạm thời để chạy thử - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL