13 thí sinh bị đình chỉ sau ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPTT 2020 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL