164 người ghi kỷ lục nhảy dù xếp hình trên cao hàng ngàn mét - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL