18 trường quân đội công bố điểm chuẩn, Học viện Quân y thấp bất ngờ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL