19 doanh nghiệp Nhà nước thiệt hại nặng vì Covid-19 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL