2.000 người tham dự “Ngày trí tuệ nhân tạo 2020 – Vươn tầm đón thách thức” - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL