2/9: Đông Nhi nghỉ lễ mừng SN mẹ, Ngọc Hân nghỉ dưỡng ở châu Âu - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL