3 lần phải đổi máy bay chặng Đà Nẵng - Hà Nội, Vietnam Airlines nói gì? - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL