3 người đẹp tên My hội ngộ, đọ dáng bên dàn siêu xe của ông Đặng Lê Nguyên Vũ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL