3 người nhiễm Covid-19 mới ở Hải Dương đã đi những đâu? - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL