30/6: Sự kiện Cơ hội đầu tư BĐS Bắc Ninh & Ra mắt chính thức dự án Green Pearl Bắc Ninh - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL