31 ngày không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 ở cộng đồng, hơn 16.000 người cách ly chống dịch - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL