34 địa phương được hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL