36 dân thường thiệt mạng vì không kích tại Yemen - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL