4 trụ xăng bất ngờ phát nổ, 3 phụ nữ bị thương - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL