47 thí sinh đậu Học viện An ninh đến từ Lạng Sơn, Sơn La, Hòa Bình - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL