5 năm tới, dòng khách quốc tế sẽ “chảy mạnh” về Phú Quốc - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL