5 thanh niên chém 1 người chết, 2 người trọng thương vì 400.000 đồng tiền lãi - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL