6 bệnh nhân ở Nghệ An bị sốc sau khi chạy thận, 2 người chuyển ra Hà Nội điều trị - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL