6 đại cử tri ký thỏa thuận ngăn Trump làm tổng thống - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL