600 học sinh Hà Tĩnh thất học: Thiếu vắng con chữ, thầy cô buồn! - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL