60.000 học sinh Hà Tĩnh không thể đến trường vì mưa lũ cô lập - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL