78% người Việt là nạn nhân hoặc biết về phát ngôn gây thù ghét trên mạng xã hội - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL