8 giờ phẫu thuật tái tạo thành công khuôn mặt cho bệnh nhi bị dị tật hiếm gặp - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL