Á quân Người mẫu Thời trang Chi Nguyễn: “Đại gia có vây lấy tôi cũng vô ích” - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL