Afghanistan thả 80 trong số 400 tù nhân Taliban cuối cùng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL