Ai Cập tiêu diệt 85 phiến quân khủng bố tại bán đảo Sinai - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL