Ai chi 4 tỷ đồng mua xe cổ, áo đấu của ông Đoàn Ngọc Hải? - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL