Airbus lâm cảnh đìu hiu, suốt 3 tháng không bán được chiếc máy bay nào - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL