Ấn Độ cho Maldives vay 250 triệu USD nhằm kìm hãm ảnh hưởng của "bẫy nợ" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL