Ấn Độ xây những công trình biểu tượng như Cầu Vàng khổng lồ ở Việt Nam - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL