Ảnh gần 20 năm trước của BTV Hoài Anh cạnh Lý Hùng, Thương Tín thể hiện "thời thanh xuân dữ dội" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL