Ảnh: Hơn 1000 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng trước ngày di dời - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL