Anh tuyên bố không phớt lờ người dân Hong Kong - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL