Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão, di chuyển nhanh vào Biển Đông - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL