Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 có khả năng mạnh thành bão, áp sát Biển Đông - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL