Áp thấp nhiệt đới vào tới Biển Đông, miền bắc mưa lớn kéo dài - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL