Bà chủ công trình trên đèo Mã Pì Lèng: Sẽ cho khách sạn nổ tung nếu bị thu hồi - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL