Bà Đỗ Thị Kim Liên rời chức Tổng giám đốc Nước mặt sông Đuống - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL