Bà Nguyễn Thanh Hải làm Bí thư Thái Nguyên - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL