Bà Nguyễn Thị Kim Tiến chính thức rời ghế Bộ trưởng Y tế - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL