Bắc Kạn lại bị mưa đá tàn phá gây thiệt hại nặng nề - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL